SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

fabiański

dopuszczalne w grach (i)

fabiański

dotyczący fabian - zwolenników ewolucyjnych reform społecznych

-

Fabiański

niedopuszczalne w grach (i)

Fabiański

nazwisko


KOMENTARZE

mirnal # 2012-04-30

Herbert George Wells w 1902 r. wstąpił do Towarzystwa Fabiańskiego ("Fabian Society") głoszącego ideały o podłożu socjalistycznym. Na skutek wewnętrznych tarć w ugrupowaniu i konfliktu z Bernardem Shawem opuścił zniechęcony to ugrupowanie w 1906 r.