SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Fabrycjuszowy

niedopuszczalne w grach (i)

Fabrycjuszowy

przymiotnik dzierżawczy - należący do Fabrycjusza lub z nim związany


KOMENTARZE

(brak)