SJP
SŁOWNIK SJP

X

głuchy

dopuszczalne w grach (i)

głuchy

1. niedosłyszący lub pozbawiony zdolności słyszenia;
2. przenośnie: niewrażliwy, np. głuchy na ludzkie cierpienia;
3. o głosie, dźwięku: przytłumiony, matowy, niewyraźny, np. głuchy pomruk;
4. niezakłócony żadnym dźwiękiem, np. głucha cisza;
5. o murach, ścianach: niemający okien, drzwi

głuchy

dopuszczalne w grach (i)

głuchy

człowiek głuchy

Głuchy

niedopuszczalne w grach (i)

Głuch

nazwisko

Głuchy

niedopuszczalne w grach (i)

Głuchy

osoba należąca do wspólnoty posługującej się językiem migowym


KOMENTARZE:

(brak)