SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Gay-Lussac

niedopuszczalne w grach (i)

Gay-Lussac

[czytaj: ge lüSAK albo ge liSAK] nazwisko, m.in. Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) - francuski chemik i fizyk; otrzymał metaliczny sól, potas oraz cyjanowodór; jako pierwszy zastosował w analizie chemicznej miareczkowanie


KOMENTARZE

~gosc # 2013-12-26

Metaliczny <sól>? Oczywista pomyłka. Proszę sprostować.

Marek / W-wa