SJP
SŁOWNIK SJP

X

Horacjusz

niedopuszczalne w grach (i)

Horacjusz

wg tradycji rzym. którykolwiek z trzech braci walczących za panowania Tullusa Hostyliusza (VII w. p.n.e.) z 3 braćmi Kuriacjuszami o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Rzymem a Alba Longa

Horacjusz

niedopuszczalne w grach (i)

Horacjusz

imię męskie


KOMENTARZE:

greenpoint # 2005-07-27

koalar: Horacjusz = Horacy w znaczeniu poety rzymskiego i imienia męskiego, czyli reorganizacja defy :-)