SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Jaroszewicz

niedopuszczalne w grach (i)

Jaroszewicz

nazwisko


KOMENTARZE

winowjajca # 2017-12-29

nazwisko, np. Piotr Jaroszewicz - premier PRL w latach 1970-1980; w 1976 ogłosił podwyżkę cen żywności - zwłaszcza produktów mięsnych, niejako sugerując mniej zamożnym obywatelom przejście na dietę jarską.