SJP
SŁOWNIK SJP

Jessica

niedopuszczalne w grach

Jessica

[czytaj: dżes-ika] imię żeńskie


KOMENTARZE:

mirnal # 2014-03-06

jakie tam obce - już nad Wisłą jest coraz więcej Jessic; to Grzegorz nad Tamizą jest obcy

przekorny # 2014-03-06

a podobno tego typu imiona są "zakazane" (mogłaby być Dżesika =))...

mirnal # 2015-02-19

Nie wiadomo dlaczego wpisano na listę imię "Jessica" - czyżby nie było niezgodności między wymową a pisownią? Plama na honorze RJP?
"...kwestia pisowni imienia Jessica została omówiona w „Zaleceniach dla urzędów stanu cywilnego dotyczących nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej” („Komunikaty Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN”, nr 1(4)/1996). W p. II.6. czytamy: „Przy nadawaniu nowych imion, na które moda często szybko przemija i które mogą nie wejść do zbioru polskich imion, zaleca się stosowanie obcej oryginalnej pisowni, np. Dustin, Jessica, a nie Dastin, Dżesika”.
2004 r.