SJP
SŁOWNIK SJP

X

Jurasz

niedopuszczalne w grach (i)

Jurasz

nazwisko


KOMENTARZE:

~gosc # 2010-12-18

Witam.
To jest także odnośnie nazwiska JURASZ:

Juraszczyk - polskie nazwisko pochodzenia jugosłowiańskiego.
Zostało ono utworzone od imienia Juras (chorwackie Juraj, rumuńskie Jura) występującego głównie na Morawach, jednakże w krajach takich, jak Chorwacja, oraz Słowacja, często spotykana była również forma Jurasz (Juraš), co wyraźnie wskazuje na pochodzenie tego nazwiska. Jest to nazwisko patronimiczne, powstałe ze starego miejscowego dialektu, od greckiego, Georgios (pol. Jerzy). Nazwisko Jurasz jako trzon nazwiska Juraszczyk występuje w różnych formach nie tylko w Polsce, Chorwacji i na Słowacji, lecz także między innymi w Serbii, Słowenii, Czechach, na Węgrzech, oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego np. na Ukrainie, czy w Mołdawii. Jest blisko spokrewnione z nazwiskiem Juraszewicz, którego najgłębsze korzenie również pochodzą z krajów byłej Jugosławii.


Mam nadzieję, że te informacje komuś się przydadzą :)
Pozdrawiam wszystkich Juraszów!

~gosc # 2014-01-23

Bałkańskie korzenie nazwiska Jurasz (Serbia - bałkańscy cyganie?)

"Jurasz" występuje w przeróżnych formach nietylko wśród rodowitych mieszkańców krajów byłej Jugosławii, ale także wśród bałkańskich Romów. Słyszałem kiedyś od osoby zajmującej się nauką o Bałkanach, że jako kraj-matkę tego nazwiska należy uznać Serbię a nawet terytoria Bułgarii.