SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Kafka

niedopuszczalne w grach (i)

Kafka


KOMENTARZE

mirnal # 2017-07-15

W - "Franz Kafka (1883 - 1924) – niemieckojęzyczny pisarz pochodzenia żydowskiego, przez całe życie związany z Pragą. W swoich powieściach stworzył model sytuacji zwanej sytuacją kafkowską i określanej w języku niemieckim za pomocą przymiotnika „kafkaesk”, którego istotą jest konflikt zniewolonej jednostki z anonimową, nadrzędną wobec niej instancją. Deformacja groteskowa, niejednoznaczne, paraboliczne obrazy oraz poczucie zagrożenia i niepewności składają się na panoramę literackiego świata Kafki".
Już dawno Kafka opisywał urzędniczo-obywatelskie relacje w groteskowym świetle, bo i takie były, ale gdyby dzisiaj żył, to miałby tylko w samej Polsce setki przykładów na absurdy, choćby w naszym państwie. U nas S. Bareja opisywał podobne sytuacje, ale codziennie życie dostarcza nowe przykłady.