SJP
SŁOWNIK SJP

X

klucze

dopuszczalne w grach (i)

klucz

1. narzędzie do zamykania i otwierania zamków i kłódek;
2. szyfr;
3. objaśniający komentarz;
4. znak graficzny umieszczany na początku pięciolinii, określający wysokość dźwięków przypisanych nutom;
5. szyk, w jakim lecą ptaki wędrowne;
6. narządzie do przykręcania lub odkręcania nakrętek;
7. przycisk w aparaturze telegraficznej lub radiowej, umożliwiający nadawanie informacji za pomocą alfabetu Morse'a;
8. konstrukcyjne, zwykle zdobione zamknięcie sklepienia lub łuku; kliniec szczytowy, zwornik;
9. zespół majątków ziemskich, folwarków, będących pod wspólnym zarządem;
10. przenośnie: sposób pozwalający na osiągnięcie czegoś

Klucze

niedopuszczalne w grach (i)

Klucze

wieś w Polsce


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-06-02

Klucze – zarówno katowickie, jak i legnickie – mają dopełniacz Kluczy.
— Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski, 29.06.2011