SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Kreja

niedopuszczalne w grach (i)

Kreja

nazwisko


KOMENTARZE

mirnal # 2011-12-03

Odmiana - Krei, choć sam profesor wolał Kreji. Wikipedia - Bogusław Kreja (ur. 17 marca 1931 w Skórczu - zm. 26 grudnia 2002) - polski językoznawca, profesor zwyczajny, członek Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, i Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Był jednym z redaktorów czasopisma Język Polski

W 1955 ukończył polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1956 pracował naukowo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1960 uzyskał tam doktorat, a w 1969 habilitację. W późniejszych latach powrócił na Pomorze, gdzie był pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego. W 1976 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1987 zwyczajnym.
Opublikował 15 książek i ponad 350 rozpraw i artykułów.

mirnal # 2017-03-13

Oto świetna wypowiedź nt. "odmiana nazwiska a stanowisko nosiciela nazwiska" -

Mamy problem z odmianą nazwiska naszego byłego skoczka Roberta Matei. Jedni odmieniają właśnie Matei, a inni Mateji. Sam zainteresowany Robert Mateja twierdzi, że jego nazwisko odmienia się Mateji. Czy ma on rację? Jak odmieniać?
Pozdrawiam Robert Osak

Robert Mateja nie jest w swoich przekonaniach odosobniony, Pamiętam, jak profesor Bogusław Kreja, językoznawca, przekonywał, że i jego nazwisko powinno tworzyć dopełniacz, celownik i miejscownik Kreji. Niemniej jednak obowiązujący model odmiany takich nazwisk każe końcowe -ja zamienić na -i, a więc Matei i Krei, zob. par. [50] w Wielkim słowniku ortograficznym PWN.
Mirosław Bańko