SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

lauda

dopuszczalne w grach (i)

lauda

włoska pieśń religijna o charakterze ludowym, rozpowszechniona w średniowieczu

-

lauda

dopuszczalne w grach (i)

laudum

w dawnej Polsce:
1. uchwała sejmiku ziemskiego (XIV-XVIII wiek);
2. uchwała zjazdu (wiecu) sądowego (XIV-XV wiek);
3. postanowienie zjazdu konfederackiego szlachty (od XV wieku)

-

Lauda

niedopuszczalne w grach (i)

Lauda

nazwisko

-

Lauda

niedopuszczalne w grach (i)

Lauda

region etnograficzno-historyczny na północ od Kowna, część Żmudzi


KOMENTARZE

edgemoon # 2004-07-10

również pora dnia w podziale mnichów zakonnych odpowiadająca godz.5 - 6 rano