SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Makulski

niedopuszczalne w grach (i)

Makulski

nazwisko


KOMENTARZE

mirnal # 2020-11-14

Np. Eugeniusz Makulski - duchowny katolicki, marianin; z wioski Licheń Stary uczynił jedno z największych polskich sanktuariów maryjnych. Jako kustosz sanktuarium był inicjatorem powstania największej świątyni w Polsce i jednej z największych na świecie – bazyliki w Licheniu. Nadzorował jej budowę w latach 1994–2004. Był także inicjatorem budowy we wnętrzu bazyliki 157-głosowego instrumentarium organowego.