SJP
SŁOWNIK SJP

X

Nitra

niedopuszczalne w grach (i)

Nitra

miasto w Słowacji


KOMENTARZE:

~gosc # 2008-04-04

od mianownika nitro. podtlenek azotu użwywany w samochodach w celu przyspieszenia.