SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRL-owski

niedopuszczalne w grach (i)

PRL-owski

PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa); peerelowski


KOMENTARZE

(brak)