SJP
SŁOWNIK SJP

Pacem in terris

niedopuszczalne w grach (i)

Pacem in terris

pokój na ziemi


KOMENTARZE:

(brak)