SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

skompensowanego

dopuszczalne w grach (i)

skompensować

1. wynagrodzić straty, wyrównać należności; zrekompensować, zrównoważyć;
2. zrównoważyć jedno z drugim;
3. w fizyce: zrównoważyć działanie innym działaniem;
4. o narządach w organizmie: przejąć funkcje uszkodzonego lub utraconego narządu przez zdrową część tego narządu lub przez inny narząd


KOMENTARZE

(brak)