SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

skompensować

dopuszczalne w grach (i)

skompensować

1. wynagrodzić straty, wyrównać należności; zrekompensować, zrównoważyć;
2. zrównoważyć jedno z drugim;
3. w fizyce: zrównoważyć działanie innym działaniem;
4. o narządach w organizmie: przejąć funkcje uszkodzonego lub utraconego narządu przez zdrową część tego narządu lub przez inny narząd


KOMENTARZE

~gosc # 2008-10-05

A co oznacza to słowo?

~gosc # 2008-10-05

Już wiem jakie znaczenia ma to słowo.Może innym się przyda :)

1.wyrównać należności, wynagrodzić straty
2.zrównoważyć jedno drugim
3.o narządach w organizmie: przejąć funkcje uszkodzonego lub utraconego narządu przez nieuszkodzoną część tego narządu albo przez drugi narząd
4. fiz.zrównoważyć określone działanie innym, znoszącym tamto, działaniem