SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Sm

niedopuszczalne w grach (i)

Sm

1. symbol samaru, pierwiastka chemicznego;
2. skrót od: Księga Samuela (1, 2) - jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Starego Testamentu

-

SM

niedopuszczalne w grach (i)

SM

skrót od:
a) spółdzielnia mieszkaniowa - podmiot, którego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
b) w medycynie: sclerosis multiplex - stwardnienie rozsiane;
c) Straż Miejska - instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi


KOMENTARZE

(brak)