SJP
SŁOWNIK SJP

X

stępka

dopuszczalne w grach (i)

stępka

wiązanie szkieletu kadłuba statku; kil

Stępka

niedopuszczalne w grach (i)

Stępka

nazwisko


KOMENTARZE:

mirnal # 2020-10-16

Np. Adam Stępka - ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w ŁODZI; autor wielu artykułów w prasie branżowej.