SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Visa

niedopuszczalne w grach (i)

Visa

[czytaj: wiza]
1. marka karty płatniczej wydawanej przez organizację Visa International;
2. model samochodu marki Citroën

-

visa

niedopuszczalne w grach (i)

visa

[czytaj: wiza]
1. karta płatnicza marki Visa;
2. samochód typu Citroën Visa

-

visa

niedopuszczalne w grach (i)

vis

pistolet samopowtarzalny skonstruowany przez Polaków, używany w latach trzydziestych i w czasie drugiej wojny światowej; wis; ViS; WiS


KOMENTARZE

(brak)