SJP
SŁOWNIK SJP

Walpurgia

niedopuszczalne w grach (i)

Walpurgia

w tradycji germańskiej: noc z 30 kwietnia na 1 maja, noc duchów, podczas której miał odbywać się sabat czarownic; Walpurga, noc Walpurgii, noc Walpurgi


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-02-14

noc Walpurgi czy noc Walpurgii?

Nazwy obrzędów zapisujemy małymi literami, por. np. andrzejki, chrzciny, w związku z tym powinniśmy napisać 'noc Walpurgi', małą literą, z jednym „'i”', ponieważ nazwa pochodzi od św. Walburgi, którą zwano też 'Walpurgą'. Tak być powinno, Wielki słownik ortograficzny PWN podał jednak: 'Walpurgia: noc Walpurgii'. W praktyce językowej występują obie formy, przy czym (jeśli wierzyć Google’owi) ok. 60% stanowią te z jednym „i”.
I rzecz ciekawa: poprzednie słowniki ortograficzne PWN, czyli Słownik ortograficzny języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka oraz Nowy słownik ortograficzny PWN pod red. Edwarda Polańskiego, podawały obie formy. Robił tak nawet WSO w pierwszych wydaniach, ale dziś w wydaniu internetowym jest tylko 'Walpurgia'. Najlepiej by było do tego rozstrzygnięcia wrócić, pamiętając oczywiście, że w konkretnym tekście należy stosować tylko jedną z możliwych form.
- Jan Grzenia