SJP
SŁOWNIK SJP

Wojnowski

niedopuszczalne w grach (i)

Wojnowski

nazwisko


KOMENTARZE:

mirnal # 2019-04-15

Np. Paweł Wojnowski - rusznikarz Polskich Sił Powietrznych (W. Brytania, II w. św.).