SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ażby

dopuszczalne w grach (i)

ażby

przestarzałe: spójnik zdań określających przeciąg czasu, termin, koniec oczekiwania itp.


KOMENTARZE

bajerant # 2005-04-30

Z kazania Marcina Lutra:

Dostąpił tak wielkiej łaski, iż go wypuścił pan jego i darował mu wszystek dług jego, lecz ponieważ bliźniemu swemu sto groszy darować, ani cierpliwości z nim mieć nie chciał, ażby zapłacił, tedy znowu całe one dziesięć tysięcy talentów policzono mu, i oddano mu, i oddano go katom, ażby wszystko zapłacił.

http://www.luteranie.pl/www/biblioteka/dpisma/postylla/luter740.htm

bajerant # 2005-04-30

Utrzymywała mię zapewne nadzieja pomyślnej odmiany, bo nigdy (o ile teraz pamiętać mogę, po upływie zdaje się więcej niż dwudziestu jeden lat), nie miałam myśli porzucenia modlitwy wewnętrznej na zawsze. Owszem, trwałam zawsze w postanowieniu wrócenia do niej, tylko czekałam ażbym miała duszę zupełnie czystą od grzechu. O, jakże błędną szłam drogą, uwodząc się tą nadzieją! Aż do dnia sądnego byłby mię szatan nią łudził, aby potem od trybunału Pańskiego pociągnąć mię do piekła.

św. Teresa z Avila

http://www.pkrd.org.pl/duch/mistyka/tw/ks-z/ks-z-05.htm