SJP
SŁOWNIK SJP

X

ażiu

dopuszczalne w grach (i)

ażio

wyrażona procentowo nadwyżka kursu dewiz, papierów wartościowych powyżej ich wartości nominalnej; agio; aggio


KOMENTARZE:

(brak)