SJP
SŁOWNIK SJP

a więc

dopuszczalne w grach (każdy człon)

a więc

1. spójnik przyłączający zdanie albo wyrażenie mu równoważne, przedstawiające skutek tego, o czym wcześniej była mowa albo wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania; a zatem, zatem, więc;
2. spójnik wprowadzający inne określenie tego, o czym wcześniej była mowa (np. Spotkałem go w czwartek, a zatem 3 dni temu.); a zatem, czyli, innymi słowy;
3. partykuła wprowadzająca nawiązanie do wcześniejszego kontekstu lub sytuacji (np. Byłeś tam, a zatem wiesz, co czuję.); więc, a zatem


KOMENTARZE:

(brak)