SJP
SŁOWNIK SJP

X

Aaronowie

niedopuszczalne w grach (i)

Aaron

obce imię męskie


KOMENTARZE

jasinska123 # 2007-02-04

Znów się kłania G R A M A T Y K A . Aarony to tak jakby odmieniać imię JAN --na JANY . Nie mówi się JANY ,Aarony mając na uwadze 2-(dwóch )panów. 2panów to: JANOWIE lub Aaronowie .!!!! NIE AARONY.

greenpoint # 2007-02-04

jeśli kłania Ci się gramatyka, to ją najpierw poznaj; proponuję szukać według słów: końcówki osobowe i nieosobowe w M l.mn. rzeczowników rodzaju męskiego, formy nacechowane (deprecjatywne, familiarne), zakończenia rzeczowe jako ich wykładnik

jasinska123 # 2007-02-04

GREENPOINT -- BARDZO CIEKAWE ,bez obrazy a może tak N O B E L E K??? Biedne dzieci w szkole , mają chyba jakiś nieuków za swoich nauczycieli??!!! Już dzieci w 6-tej klasie mają odczynienie z formą osobową i nieosobową i mianownikiem !!!!!!! PRZYPOMINAM , NIE WSZYSTKO JAK POPADNIE MOŻNA ODMIENIAĆ !!! SŁOWO NIE JEST POCHODZENIA P O L S K I E G O !!!!!!

patryko243 # 2010-05-05

to jakby odmieniac jan na jany jany znajduje sie w slowniku bo to imie tak samo jest np:
policjanty