SJP
SŁOWNIK SJP

X

abdykacja

dopuszczalne w grach (i)

abdykacja

zrzeczenie się władzy przez panującego


KOMENTARZE:

po_anna_rosa # 2003-01-14

zrzeczenie się króla z tronu :)

~gosc # 2010-07-16

w 1814 roku Napoleon został pokonany i zmuszony do abdykacji :)

mirnal # 2013-03-04

Papież nie abdykował, lecz renuncjował.
Renuntiatio (łac. rezygnacja) – termin w prawie kanonicznym używany do określania dobrowolnego zrzeczenia się urzędu papieża. Po polsku jednak 'renuncjacja'.