SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

abdykować

dopuszczalne w grach (i)

abdykować

zrzec lub zrzekać się tronu


KOMENTARZE

misiu_w_kapeluszu # 2004-09-23

to czasownik dwuaspektowy, a więc zrzec lub zrzekać się tronu c[:-D

mirnal # 2013-02-14

Chyba owo pojęcie należy poszerzyć o papieża (Benedykt XVI) albo zrezygnować z tego określenia w stosunku do niego, bowiem termin ten nie jest znany prawu kanonicznemu – zrzeczenie się władzy przez papieża określa się terminem 'renuntiatio' (kan. 332).

~gosc # 2013-02-15

Zrzeczenie się władzy na Kościołem - 'renuntiatio', ale czy również zrzeczenie się władzy nad Watykanem? (Jako głowa państwa, w zasadzie monarcha, papież abdykuje.) :)
~argus

mirnal # 2013-02-15

należałoby wyjaśnić, czy papież wysiaduje tron i czy jest monarchą...