SJP
SŁOWNIK SJP

X

aberracjom

dopuszczalne w grach (i)

aberracja

1. odchylenie od stanu normalnego; nieprawidłowość, nienormalność, dewiacja;
2. w astronomii: pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego wynikające z ruchu obserwatora;
3. w optyce: wada układu optycznego powodująca zniekształcenie lub zabarwienie obrazu


KOMENTARZE:

(brak)