SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

absolutyzm

dopuszczalne w grach (i)

absolutyzm

1. forma rządów, w której nieograniczona władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną; samowładztwo, jedynowładztwo, autokratyzm, autokracja, autarchia (rzadziej);
2. w filozofii: pogląd zakładający niezmienność, wieczność i niezależność od człowieka takich wartości, jak dobro, piękno, prawda


KOMENTARZE

~gosc # 2014-09-18

Fajne slowo

~gosc # 2015-04-18

absolutnie

~gosc # 2017-05-31

"forma rządów, w której nieograniczona władza należy do jednego człowieka"

inaczej dyktatura