SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

absyda

dopuszczalne w grach (i)

absyda

apsyda;
1. kościelne pomieszczenie zamykające prezbiterium lub nawę
2. punkt minimalnej lub maksymalnej odległości ciał niebieskich względem siebie


KOMENTARZE

~gosc # 2003-05-09

czemu nie jest napisane co to jest absyda ?

~gosc # 2003-05-10


absyda lub apsyda

apsyda ż IV, CMs. ~ydzie; lm D. ~yd
1. archit. <<pomieszczenie w kościele, najczęściej półkoliste lub wieloboczne, zamykające prezbiterium lub nawę; absyda>>

2. astr. apsydy <<punkty największego przybliżenia i największego oddalenia orbity jednego ciała niebieskiego względem drugiego, centralnego, np. Księżyca względem Ziemi (perigeum i apogeum), Ziemi względem Słońca (perihelium i aphelium)>>

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2054

~gosc # 2012-05-25

Absyda lub apsyda odnosi się tylko do pierwszego znaczenia, tj.
1. kościelne pomieszczenie zamykające prezbiterium lub nawę

natomiast pojęcie
2. punkt minimalnej lub maksymalnej odległości ciał niebieskich względem siebie
nazywamy tylko apsydą. Forma absyda jest tutaj niedopuszczalna.

~gosc # 2018-04-30

zaołtarzowe półkoliste zakończenie kościoła;
przeważnie skierowana na wschód