SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

acan

dopuszczalne w grach (i)

acan

dawniej: tytuł grzecznościowy, skrót od wyrażenia "waszmość pan", zwykle jako zwrot kierowany wprost do rozmówcy, odpowiadający dzisiejszemu "pan", "wy" (zwykle z odcieniem lekceważenia); aćpan, acpan, aspan, waćpan, wacpan, waspan, acan


KOMENTARZE

~gosc # 2008-05-31

to że mówimy "temu panu" nie oznacza że mówimy "temu acanu", mając trochę wyobraźni nie powiemy "temu panowi", niebagatelną sprawą jest to że ta forma została dopisana ręcznie...

~gosc # 2009-04-04

w języku malajalamskim na Półwyspie Indyjskim występuje określenie acan, które ma podobne znaczenie jak nasze "pan, ksiądz" - czyżby ta zbieżność rzucała nieco inne światło na etymologię tego archaizmu w języku polskim?

skawina1 # 2009-05-06

ACAN - szlachcic dla Zagłoby

~gosc # 2013-08-01

"wystaw sobie acan" = "niech pan sobie wyobrazi"