SJP
SŁOWNIK SJP

X

accusativus cum infinitivo

niedopuszczalne w grach (i)

accusativus cum infinitivo

[czytaj: akkusatiwus kum infinitiwo] łac. biernik z bezokolicznikiem, konstrukcja zdania w języku łacińskim, w którym orzeczenie zdania (słowo rządzące) występuje w bezokoliczniku, a podmiot zdania w bierniku (na język polski tłumaczone jako zdanie złożone podrzędnie: nadrzędne i podrzędne dopełnieniowe)


KOMENTARZE:

(brak)