SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

actori incumbit probatio

niedopuszczalne w grach (i)

actori incumbit probatio

[czytaj: aktori inkumbit probatio] z łaciny: dowód obciąża powoda; obowiązkiem oskarżyciela jest dowieść słuszności skargi


KOMENTARZE

(brak)