SJP
SŁOWNIK SJP

X

ad perpetuam rei memoriam

niedopuszczalne w grach (i)

ad perpetuam rei memoriam

[czytaj: ad perPEtuam reji memorjam] z łaciny: na wieczną rzeczy pamiątkę


KOMENTARZE:

(brak)