SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

adiafora

dopuszczalne w grach (i)

adiafora

1. w filozofii: to, co jest moralnie obojętne (nieoceniane w kategoriach: dobro - zło);
2. w filozofii: obojętność wobec świata zewnętrznego;
3. w religii: ceremoniał, obrządek lub zwyczaj, który jest dopuszczalny, ale nie nakazany

-

adiafora

dopuszczalne w grach (i)

adiafora

sprawy, rzeczy moralnie obojętne, ani dobre, ani złe


KOMENTARZE

~gosc # 2012-02-11

adiafora (ἀδιάφορα) także: ceremoniał religijny, będący sprawą indywidualnego sumienia, jako ani zakazany, ani nakazany przez Kościół.
Etymologia - l.mn. od gr. adiáphoron z r.nij. od adiáphoros 'obojętny'; od a- "przeczenie" i diafora
'odmienność; korzyść; spór, waśń' od gr. diá '(po)przez (czas a. miejsce); za pomocą' i phorá 'noszenie;