SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

adiunkt

dopuszczalne w grach (i)

adiunkt

1. pracownik naukowo-dydaktyczny w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych;
2. w niektórych zawodach: osoba zajmująca średnie w hierarchii zawodowej stanowisko


KOMENTARZE

~gosc # 2010-09-02

Adiunkt nie jest tytułem, tylko stanowiskiem.
Tytułem jest licencjat, inżynier, magister, doktor, doktor habilitowany, profesor.

~gosc # 2013-04-19

Licencjat, inżynier, magister - to rzeczywiście są tytuły; tytuły zawodowe. Jednak doktor i doktor habilitowany są stopniami naukowymi. Profesor z kolei to tytuł naukowy, w odróżnieniu od profesora uczelnianego, który oznacza stanowisko.

~gosc # 2014-07-11

magister to tytuł naukowy a nie zawodowy!

~gosc # 2014-09-24

MAGISTER NIE JEST TYTUŁEM NAUKOWYM!!!!

~gosc # 2017-01-04

Niestety mgr jest tytułem zawodowym ,kiedyś był najniższym tytułem naukowym[ale nie stopniem]