SJP
SŁOWNIK SJP

adiunkta

dopuszczalne w grach

adiunkt

stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego w szkołach wyższych i naukowo-badawczych w instytucjach naukowych


KOMENTARZE:

(brak)