SJP
SŁOWNIK SJP

X

ADR-owi

niedopuszczalne w grach (i)

ADR

[czytaj: a-de-ER] skrót angielskiego: American Depository Receipt - Amerykański Kwit Depozytowy, papier wartościowy emitowany przez banki amerykańskie w celu ułatwienia tamtejszym inwestorom lokowania kapitału w akcje zagraniczne

-

ADR-owi

niedopuszczalne w grach (i)

ADR

[czytaj: a-de-ER] europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku


KOMENTARZE

(brak)