SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

agamia

dopuszczalne w grach (i)

agamia

1. niewchodzenie w związek małżeński; bezżenność, bezżeństwo;
2. niezdolność rozmnażania płciowego na skutek niedorozwoju narządów płciowych


KOMENTARZE

~gosc # 2012-02-08

etymologia gr. agamía 'celibat' od ágamos 'nieżonaty'
słowo występowac może też w innych znaczeniach
- bezżeństwo (jw)
- współżycie płciowe nie tworzące stałych par (Słownik Wyrazów Obcych Kopalinskiego)
- biologiczną niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek naturalnego niedorozwoju narządów płciowych; występuje u pszczół robotnic, a także u mrówek
- inaczej agamogeneza (agamogenesis) – rodzaj rozmnażania, w którym nie następuje połączenie gamet. W tym znaczeniu termin agamia jest synonimizowany z partenogenezą
Jak widać rozbieżność duża.

~gosc # 2020-11-23

czapla zielonoskrzydła, duży ptak z rodziny czaplowatych