SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

agaroza

dopuszczalne w grach (i)

agaroza

polisacharyd, pochodna galaktozy otrzymywana przez oczyszczenie agaru


KOMENTARZE

pewnegodnia # 2006-04-18

http://www.biotechnolog.pl/index.php?id=slownik_arch&szukaj_sl=true