SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ageizm

dopuszczalne w grach (i)

ageizm

[czytaj: ejdżyzm] dyskryminacja ze względu na wiek; wiekizm, ageism


KOMENTARZE

~gosc # 2009-08-22

to dyskryminacja ze względu na wiek, najczęściej dotyczy ona osób po 65. roku życia. To stereotypowe myślenie o osobach starszych, jako osobach powolnych i niesamodzielnych.

~gosc # 2014-01-11

uprzedzenie w stosunku do osoby lub grupy ludzi z powodu ich wieku

przekorny # 2014-01-11

Postawa charakteryzująca się brakiem akceptacji dla propagowania homoseksualizmu, przejawiającą się m.in. w paleniu tęczy. ;]

marek176cm # 2020-02-05

Informacje dodatkowe. Hasło to opiera się na angielskim słowie 'age' [ejdż], czyli 'wiek'. Końcówka '-izm' jest spolszczoną wersją końcówki '-ism', także spotykaną w języku angielskim.

Sytuacja analogiczna miała miejsce w przypadku słowa 'komunizm' i 'communism'.

Komentarz: stworek użyty w definicji, tzn. 'wiekizm', choć bardziej "polski", wygląda i brzmi okropnie! Ktoś może pomyśleć, że chodzi o jakieś 'wieko'.

Łatwo jest krytykować, więc może znajdźmy wspólnie jakiś - choćby odległy ale polski - odpowiednik tego słowa.
Aby zapoczątkować ten twórczy proces, rzucę hasło nieco analogiczne do "Róbta co chceta", czyli proponuję hasło "Zgredy won!" Tytułem wyjaśnienia dodam, że niegdyś osoby starsze były nazywane 'zgredami'.
Zamiast użycia omawianego hasła w zdaniu "NIe wolno w urzędach stosować ageizmu, ponieważ ...", można by sformować zdanie "Żadnemu pracodawcy nie będzie wolno stosować hasła "Zgredy won!", co jest odpowiednikiem dyskryminacji pracowników pod kątem ich zaawansowanego wieku.

pluralis4ever # 2020-02-06

No dobrze, ale jak miałoby brzmieć to słowo? Zgredzizm? Zgrydewonizm?

~gosc # 2020-02-06

P. 176 został oświecony, doznał iluminacji i raczył podzielić się nią. Zaplątał się trochę we własne nogi z tym szukaniem polskiego odpowiednika. Trudne jest spolszczenie tego określenia, w dodatku takie, żeby nie wyglądało głupio i sztucznie.
Ale ten wpis tak w ogóle jest ok w odróżnieniu od kilku poprzednich.
Z jakimś, mimo wszystko sensem. Tak 3mać P. 176.
55555555

marek176cm # 2020-02-06

Nie, nie! ZAMIAST obcego 'ageizm' można by użyć, a raczej zakazać stosowania przez pracodawców polityki "Zgredy won!".

pluralis4ever # 2020-02-07

Ale tutaj potrzebny jest rzeczownik, i to najlepiej jednowyrazowy. Ponadto jak sobie wyobrażasz pisanie "zgredy won" w oficjalnych tekstach, np. prawniczych?

~gosc # 2020-02-07

176, zdążyłem pochwalić a ty już palisz efekt.
Dyskryminacja wiekowa. Cudów nie wymyślisz. Agefobia (niepolskie ale ma spore szanse). Ta twoja propozycja, bez urazy, jak urwana z choinki. Chociaż bardzo ekspresyjna lecz przez to nadaje się tylko do drugiego obiegu. Twój ostatni wpis... powalający. Bez logicznego przejścia scalasz w jedno dwie odległe sprawy. Meritum i nazwę.

~gosc # 2020-02-08

Tak, tak, zrównujcie dyskryminacje i fobie. Ach, ta nowomowa!

marek176cm # 2020-02-09

Moja druga próba wyelinowania 'ageizmu' z języka polskiego to 'metrykowanie', czyli celowe zaglądanie do czyjejś metryki, a więc ocena "wartości" lub przydatności kogoś na podstawie jego lub jej wieku. Mamy więc do dyspozycji "nasz" polski rzeczownik.

ageizm >>> metrykowanie