SJP
SŁOWNIK SJP

ageizm

dopuszczalne w grach (i)

ageizm

[czytaj: ejdżyzm] dyskryminacja ze względu na wiek; wiekizm, ageism


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-08-22

to dyskryminacja ze względu na wiek, najczęściej dotyczy ona osób po 65. roku życia. To stereotypowe myślenie o osobach starszych, jako osobach powolnych i niesamodzielnych.

~gosc # 2014-01-11

uprzedzenie w stosunku do osoby lub grupy ludzi z powodu ich wieku

przekorny # 2014-01-11

Postawa charakteryzująca się brakiem akceptacji dla propagowania homoseksualizmu, przejawiającą się m.in. w paleniu tęczy. ;]