SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

agentivus

dopuszczalne w grach (i)

agentivus

w językoznawstwie: przypadek zależny, wyrażający najczęściej sprawcę bądź narzędzie czynności, występujący m.in. w językach kaukaskich; ergativus, ergatiwus, ergatyw


KOMENTARZE

nina53s # 2010-03-19

Po co ktoś wprowadza do słownika słowo, którego znaczenia sam nie rozumie ? czy to ma jakiś sens ?