SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

agnacja

dopuszczalne w grach (i)

agnacja

1. książkowo: pokrewieństwo w linii męskiej, obejmujące także osoby wchodzące do rodziny przez adopcję lub małżeństwo;
2. w starożytnym Rzymie: pokrewieństwo oparte na stosunku prawnym, wynikającym z podporządkowania władzy ojcowskiej


KOMENTARZE

(brak)