SJP
SŁOWNIK SJP

X

ajat

niedopuszczalne w grach (i)

ajat


KOMENTARZE:

dodac_ajat # 2003-07-02

ajat to werset Koranu (patrz komentarze do slowa 'aja')

tamuz # 2006-02-02

dlaczego nie ma słowa ajat??

karolzxz # 2007-08-20

jest aja!!

~gosc # 2011-03-08

Jak nie ma to zawsze możecie wpisać do słownika SJP ;)
I po co trzeba te numery od końca pisać??!! :(

~gosc # 2019-05-15

ajat [arab. ‘znak’], aja [arab. ‘cud’],
pojedynczy werset z Koranu
werset Koranu, werset koraniczny, werset sury
„najmniejsza jednostka podziału świętej księgi islamu”
(sjp.pwn.pl)

„Koran składa się ze 114 sur, które dzielą się na wersety
(arab. aja, lm. ajaty)” (www.muzulmanie.com)
„Liczbę ajatów waha się od 6204 do 6236” (www.arabia.pl)