SJP
SŁOWNIK SJP

X

akcydentalizm

dopuszczalne w grach (i)

akcydentalizm

pogląd filozoficzny zaprzeczający powiązaniu zjawisk w sposób konieczny, uważający prawa nauki za subiektywne konstrukcje ludzkiego umysłu, negujący powiązanie zjawisk w stopniu umożliwiającym przewidzenie większości rzeczy, co nie wynika z braków nauki, ale z przypadkowości wpisanej w naturę świata; kontyngentyzm

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)