SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aketon

niedopuszczalne w grach (i)

aketon

gruby, pikowany kaftan średniowieczny, zakładany pod zbroję; gambeson, przeszywanica


KOMENTARZE

vitryx # 2007-09-03

przeszywanica, rodzaj miękkiego pancerza używanego w średniowieczu