SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

akmeizm

dopuszczalne w grach (i)

akmeizm

kierunek w poezji rosyjskiej pierwszej połowy międzywojnia, głoszący odwrót od symbolicznej i mistycznej poezji, nawołujący do ukazywania w utworach piękna realnego świata za pomocą prostego języka


KOMENTARZE

micking # 2005-04-26

Akmeizm- kierunek w poezji rosyjskiej, ukształtowany ok. 1910r., stojący w opozycji do futuryzmu, związany z panującymi wówczas w sztuce europejskiej tendencjami.