SJP
SŁOWNIK SJP

X

akredytywa

dopuszczalne w grach (i)

akredytywa

1. forma bezgotówkowych rozliczeń, w której bank dłużnika wyodrębnia określoną kwotę z jego środków i wypłaca ją wierzycielowi po spełnieniu przez niego określonych warunków (np. dostarczeniu partii towarów)
2. dokument potwierdzający tę formę rozliczeń


KOMENTARZE:

(brak)